Warsztaty twórcze dla dzieci

Warsztaty twórcze dla dzieci

Galeria prowadzi warsztaty twórcze dla dzieci 3-6 i 7-9 oraz indywidualne zajęcia w zakresie rysunku, malarstwa i pojęć sztuki współczesnej także dla osób dorosłych.

Warsztaty są propozycją twórczego spędzania czasu wolnego.

Zajęcia wykorzystują naturalną u dziecka zdolność kreatywnego myślenia.

Pobudzają wyobraźnię, oswajając z pojęciami sztuki współczesnej i ucząc wrażliwości na estetykę.

Atelier zapewnia niezbędne materiały, na warsztaty obowiązują zapisy.